Jeg er utdannet gestaltpsykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt og har videreutdanning i parterapi i regi av Dr. Psych. Vibeke Visnes. Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Jeg har fulgt Tryggere Traumeterapeuter-programmet ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) med fordypningskursene Nyttige intervensjoner i behandling av traumerelaterte symptomer og Stabilisering og selvskading.