Psykoterapi

Gestaltterapi er en samtaleterapi og psykoterapiretning innenfor humanistisk psykologi. Gjennom samtale utforsker vi hva og hvordan du føler, tenker og reagerer i forskjellige situasjoner og relasjoner. Tanken bak dette er at når du blir bevisst hvordan du forholder deg til deg selv og omgivelsene dine, kan endring og utvikling skje. Jeg har en helhetlig tilnærming til deg og problemet du kommer til meg med. Det betyr at jeg anser både følelser, tanker og fysiske reaksjoner du har, som viktige. Erfaringer du har med deg fra tidligere, og bekymringer du har for framtida, er en naturlig del av deg og ditt liv. Sammen utforsker vi hvordan dette påvirker deg og livet ditt i dag.

Norsk Gestaltinstitutt Høgskole har laget en informasjonsfilm om gestaltterapi. Filmen kan du se nedenfor.