Jeg er utdannet gestaltpsykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt og har videreutdanning i parterapi i regi av Dr. Psych. Vibeke Visnes.  Jeg er også utdannet adjunkt, spesialpedagog og logoped ved Høgskolen i Bergen (nå Høgskolen på Vestlandet) og har hovedfag i pedagogikk fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. 

I tillegg til å være psykoterapeut, er jeg privatpraktiserende logoped. Logopedpraksisen min er tilknyttet Logopedisk institutt. Der jobber jeg blant annet med utredning av lese- og skrivevansker (dysleksi) og matematikkvansker (dyskalkuli), stamming og språklig rehabilitering etter hjerneslag.

Jeg har fulgt Tryggere Traumeterapeuter-programmet ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) med fordypningskursene Nyttige intervensjoner i behandling av traumerelaterte symptomer og Stabilisering og selvskading.