Parterapi 

Det er naturlig at vanskelige situasjoner eller konflikter oppstår i en parrelasjon. Det ligger ikke nødvendigvis noen dramatikk i dette. Det viktige er hvordan dere snakker sammen om det som har oppstått og at dere begge kan være dere selv, sammen. Parterapi kan bidra til å gi dere et nytt perspektiv på relasjonen deres. Det kan være at dere står i en helt konkret konflikt eller vanskelig situasjon, eller at dere har tilbakevendende konflikter. Kanskje dere ønsker å legge et grunnlag for god kommunikasjon og konfliktøsning i framtida. Eller kanskje dere ønsker hjelp til å avslutte parrelasjonen på en respektfull og ivaretakende måte.